Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Dakraamman verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Dakraamman verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Dakraamman en de door contactaanvragen en offerte aanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).

Verwerking persoonsgegevens
Dakraamman behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Dakraamman verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het invullen van een contactformulier of het aanvragen van een offerte. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van een GDPR Verzoek op de website of ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar meindertkap@velux.nl of Dakraamman, Louis Bouwmeesterplein 2, 3241 GM MIDDELHARNIS. Dakraamman verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.dakraamman.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Dakraamman beter te laten functioneren en het gebruik van het web te monitoren, zodat Dakraamman na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Dakraamman gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Dakraamman website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Dakraamman inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Dakraamman de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Dakraamman kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Dakraamman cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Dakraamman plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Dakraamman heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Dakraamman zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Dakraamman kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacy van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Dakraamman, dan kunt u deze richten aan Dakraamman, Louis Bouwmeesterplein 2, 3241 GM MIDDELHARNIS, tel 06 – 51336356 of per e-mail: meindertvelux@gmail.com

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk, per e-mail of via de pagina “maak een GDPR verzoek” indienen: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Dakraamman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy verklaring. Dakraamman adviseert u regelmatig deze privacy verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.